p

P

Pea kõige laiem osa

Loe õpikust:4.1 Eelteadmised ja tarvikud juuste lõikamisel Algab oimukohast ja lõpeb krooni alumises osas; määratletakse asetades kammi tasapinnaliselt pea küljele Parietal ridge The widest area of the head; starts at the temples and ends at the bottom of the crown;…

Pealagi

Loe õpikust:4.1 Eelteadmised ja tarvikud juuste lõikamisel Pea kõige kõrgem osa (kiiruluu); pealael olevad juuksed määravad lõikuse kuju Top Locate the parietal bone; the hair that grows on the top of the head lies on the head shape Верхняя часть…

Peen juuksetekstuur

Loe õpikust:2.10 Juukse tekstuur Kõige väiksema diameetriga juuksestruktuur Fine hair texture Hair structure with the smallest diameter Тонкая текстура волос Структура волос с наименьшим диаметром

Peptiidi sild

Loe õpikust:2.7 Juuste keemiline koostis Juustes olev sild/side, mida on võimalik lõhkuda keemiliste protsessidega Peptide bond A bridge/bond in the hair that can be broken by chemical processes Пептидная связь Мост/связь в волосах, которые могут быть разрушены химическими процессами

pH

Loe õpikust:2.7 Juuste keemiline koostis Happelisuse ja aluselisuse (leeliselisuse) mõõtühik pH A unit of measure for acidity and alkalinity (alkalinity) pH Единица измерения кислотности и щелочности (щелочность)

Põhitoon

Loe õpikust:6. Juuste värvimine Juuksevärv, mida kantakse juuste väljakasvu/juure piirkonda või ka mujale enne dimensioonilise/loomingulise värvitehnika tegemist. Base Color The hair colour is applied at the root area or all over before a dimensional/creative colour technique is done. Базовый цвет…

Põhivärvid

Loe õpikust:6.2 Värviring Värvitoonid, mida ei saa luua teisi värve kokku segades. Nad esinevad puhtal kujul: kollane, punane, sinine Primary colours Pure or fundamental colours (red, yellow, and blue) that cannot be created by combining other colours Первичные (основные) цвета…

Polüpeptiidi ahel

Loe õpikust:2.7 Juuste keemiline koostis Pikemaid peptiide nimetatakse polüpeptiidideks. Peptiidid on molekulid, mis koosnevad ridamisi peptiidsidemetega üksteise külge aheldatud aminohapetest A polypeptide chain Longer peptides are called polypeptides. Peptides are molecules that consist of amino acids chained to each other…

Pooleldi alusel

Loe õpikust:7.10 Rullisoengud ja nende kujundamine  7.11.1 Rullharja suund Sarnane alapingega rullide keeramisel. Rull asetseb pooleldi alusel ja pooleldi aluse taga. Juukse salk on tõstetud 90 kraadise nurga all Half Base Medium volume; roller sits halfway on base and halfway behind…

Pooltüvega lokk

Loe õpikust:7.10 Rullisoengud ja nende kujundamine  7.11.1 Rullharja suund Lokk asetseb alusest eemal,tekib keskmine liikuvus ning võimaldab määrata juuste suunda jms. Half-stem curl Curl is placed half off the base; permits medium movement; gives good control to the hair Завиток полустебля…

Pöördjaotus – pivoting

Loe õpikust:4.8 Jaotused juuste lõikamisel Jaotus, mis lähtub keskpunktist ning liigub ringi kujulisel Pivoting  Rotating from a central point Поворот Вращение из центральной точки

Profiil

Loe õpikust:4.1 Eelteadmised ja tarvikud juuste lõikamisel Külgmine vaade otsmiku keskelt kuklani Profile Centre forehead to centre nape Профиль Oт центра лба до центра затылка

Proteiinid

Loe õpikust:2.7 Juuste keemiline koostis Valgud koosnevad aminohapete molekulidest, mis on otsiti liitunud ja moodustavad pikki valkude ahelaid Proteins Proteins consist of amino acid molecules joined together to form long protein chains Белки Белки состоят из молекул аминокислот, соединенных вместе,…

Protsent ja volüüm

Loe õpikust:6.6 Aktivaator ehk vesinikperoksiid Mõõdab vesinikperoksiidi kontsentratsiooni ja tugevust Percentage and volume Measures the concentration and strength of hydrogen peroxide Процент и объем Измеряет концентрацию и силу перекиси водорода

Puhastaja (tugevam kui shampoon)

Loe õpikust:2.14 Juuste pesemine ja hooldus Pisut tugevam kui igapäevased šampoonid ja on mõeldud aja jooksul kogunenud toodete, kareda vee või kloorijääkide eemaldamiseks. Seda tüüpi šampoonidel on tavaliselt kõrgem pH tase ja seetõttu ei tohiks neid regulaarselt kasutada, kuna need…

Punktlõikus

Loe õpikust:4.12 Lõikusstiil, lõikustehnikad Punktlõikuse korral lõigatakse juukseid kääriotstega juuksekarvale vastassuunas. Point cut Performed on the ends of the hair using the tips or points of the shears; may be done on wet or dry hair; the more diagonal the…

Püsivärvimine

Loe õpikust:6.4 Oksüdeeruvad pigmendid Püsiv juuste värvi muutmine 3 - 12% vesinikemulsiooniga. Värvipigmentide kinnitumine kiudkihti permanent colouring Permanent hair color Change with 3 - 12% hydrogen emulsion. Adhesion of color pigments to the fibrous layer перманентная окраска Стойкое изменение цвета…