Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.7 JUUKSESALGU TÕSTENURK !TÄIENDATUD!

Juuksesalgu tõstenurk on nurk, mis moodustub tõstetud juuksesalgu ja pea vahel

Juuksesalgu tõstenurk on mõõdetav kraadides ja näitab millise nurga all pea suhtes on salk hetkel kui teda lõigatakse.

On olemas neli võimalust juukseid kraadiga tõstes lõigata:

0 kraadi ehk ühepikkune lõikus (Line, solid form)

Selle nurga puhul kammitakse juuksed vastu pead otse alla ja lõigatakse ühepikkuselt ehk sirgelt, ette pikenevalt, taha pikenevalt ehk ümaralt. Tulemuseks on sirge joon ja massi andmine kogu lõikuse alumisele osale.

0 kraadiga lõigatakse mõnel juhul veel ka nii, et ei suruta juukseid alla kammides kammiga vastu pead ja kaela, vaid kammitakse pingevabalt laiemate piidega kammiga  juukse loomuliku langemise suunas (arvestades juuste kasvumustrit) otse alla ja lõigatakse sobivasse pikkusesse. Selline lõikusviis sobib juhtudel, kui ei taheta väga jäika joont ja juuksed on erinevate kasvutihedustega kuklaosas ja külje peal.

45 kraadi ehk gradueeritud lõikus (Graduated form)

Gradueeringu puhul määrab valitud juuksesalgu tõstenurk (1-45 kraadi) ära gradueeringu intensiivsuse. Mida väiksem on tõstenurk nurk seda rohkem on võimalik tekitada massi juuste alläärde.

MADAL TÕSTENURK EHK GRADUEERING 0 – 45°
KESKMINE TÕSTENURK EHK GRADUEERING 45°
KÕRGE TÕSTENURK EHK GRADUEERING 45 – 90°

90 kraadi ehk ühtlane järguline või kihiline järguline lõikus (Uniformly layered, Increase layered form)Selline lõikusnurga valik annab ümara või ovaalse, ühtlase või kasvava järgulise lõikusvormi. Sobib väga hästi nn. surfarite soengute kujundamiseks

90-180 kraadi- Inglise keeles Concave lõikus, kasutatakse pikkade järkus juuste lõikuste puhul. kus pealael kukla osa on kõige lühem ja sealt pikeneb edasi allapoole. Ehk siis tegu on kasvava järgulisuse ühe vormiga.

Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.8 JAOTUSED JUUSTE LÕIKAMISEL

Kesklahk ehk otsejaotus

Otsejaotus ehk kesklahk on juuste jaotusjoon, mis kulgeb pealae esiosa tukajuustest kuni kuklalohuni, üle pealae kõrgeima punkti.

Sõltuvalt valitud juukselõikusvormist (kehtib tagant ette pikeneva ja gradueeritud vormi ning eest taha pikeneva ja kasvava järgulise vormi puhul) ja sellest, kas klient kannab juukselahku paremal või vasakul küljel, tehakse otsejaotus pealae esiosas sinna, kus klient seda kannab – kuklaosas tehakse otsejaotus ikka täpselt keskele.

Juukselõikust alustatakse tavaliselt kesklahust kukla piirkonnas. Esimesed kolm jaotust lõigatakse kuklal. Edasi liigutakse sentimeetriste jaotuste kaupa pealae suunas nii kaugele, kui juuksed ulatavad. Mida kitsamad ja täpsemad on jaotused, seda perfektsem on lõikamise tulemus.

Jaotus kõrvast kõrvani ehk ristijaotus

Nagu nimigi ütleb, on kõrvast kõrvani ehk ristijaotus tõmmatud ühe kõrva kõrgemast tipust teise kõrva kõrgema tipuni, üle pealae kõrgeima punkti.

Jaotus võib veidi varieeruda kuklast ette pikeneva ja gradueeritud lõikusvormi puhul – siis tõmmatakse see jaotus suunaga kõrva taha, kuna kõrvast ettepoole on soovitav jätta suurem hulk juukseid selleks, et ettepikenev vorm tuleks lõikuses paremini esile ja oleks efektsem.

Lõikuse jaotusjoon

Juukseid lõikama hakates, jaotatakse juuksed juukselõikuse jaotusjoonte abil, mis võivad olla horisontaalsed, vertikaalsed, diagonaalsed või ringjad (pivotal).

Jaotuse jagunemine alajaotusteks

Gradueeritud, kasvava järgulise ja ühtlase järgulise lõikusvormi jaotused jagatakse omakorda väiksemateks lõikusjaotusteks ehk alajaotusteks selleks, et saavutada lõikusjoontes maksimaalset täpsust.
Täpseks ja lihtsamaks lõikamiseks tuleb alajaotused võtta kõige rohkem ühe sentimeetri laiused. Iga lõigatav alajaotus tuleb hoida kindlalt nimetissõrme ja keskmise sõrme vahel ja lõigata piki sõrmede joont. Iga uue alajaotuse võtmisel tuleb võtta kaasa üks pisikene osa eelmisest lõigatud alajaotusest (püsiv või liikuv kontrollsalk) – nii on võimalik kinni pidada lõikuse juhtjoonest.

Jaotusjooned ühtlase ühepikkuse juukselõikuse puhul

Jaotusjoon on alati paralleelne lõikusjoonega st, et ühtlase ühepikkuse joone puhul on see horisontaalne (vt joonis). Ühtlase ühepikkuse lõikuse lõikusjoon saab olla ka ette pikenev või taha pikenev. Sellisel juhul muutub jaotusjoon diagonaalseks (vt joonis).

Jaotusjooned gradueeritud juukselõikuse puhul

Gradueeringu puhul on jaotusjooned nii horisontaalsed kui diagonaalsed (vt joonis).

Jaotusjooned järgulise juukselõikuse puhul

Järgulise juukselõikuse puhul on jaotusjooned horisontaalsed, vertikaalsed või diagonaalsed (convex, concave) (vt joonis). 

Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.9 KONTROLLSALK

Kontrollsalk juukselõikusel on sobivasse pikkusesse lõigatud juuksesalk, mida kasutatakse järgnevate juuksesalkute täpseks lõikamiseks.
Kontrollsalk võib olla, sõltuvalt juukselõikuse iseloomust, kas püsiv kontrollsalk või liikuv kontrollsalk.

Püsiv kontrollsalk
Liikuv kontrollsalk
Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.10 LÕIKUSJOON

Lõikusjoon on juukselõikusel lõigatav joon, mis on alati paralleelne juukselõikuse jaotusjoonega.
Kuna jaotusjooned on alati kas horisontaalsed, vertikaalsed või diagonaalsed, siis nendega paralleelsed lõikusjooned on ka vastavalt alati horisontaalsedvertikaalsed ja diagonaalsed.

Peatükk
4. Juuste lõikamine

SISSEJUHATUS

Kaunis soeng, hästi lõigatud ja terved juuksed paistavad silma ja tagavad hea enesetunde. Juuste lõikamine on juuksurisalongis üks põhilisi töid. Selleks, et juukseid stiilselt, huvitavalt ja tehniliselt õigesti lõigata, peab juuksur end pidevalt täiendama ja õppima uusi lõikamise tehnikaid ja võtteid. Lõikuse õnnestumiseks peab kindlasti arvestama iga kliendi juuste eripäraga, tema pea kuju ja suuruse ning näojoontega. Arvesse tuleb võtta ka kehakuju, sest soenguga on võimalik välimusele palju juurde anda, aga ka ära võtta. Pärast meisterlikku lõikust näevad juuksed välja ilusad ja soeng hoiab paremini. Selleks, et juukselõikus kliendile sobiks ja tuleks välja täpselt selline nagu soovitud, tuleb enne lõikuse alustamist tähelepanu pöörata mitmele asjaolule. Peatükis „Juuste lõikamine“ tutvustatakse, mida juuksur peab teadma ja oskama, et teha üks väga hea juukselõikus. Peatükis „Habemete ja vuntside lõikamine“ tutvustatakse tarvikuid ja kirjeldatakse võtteid, mida juuksur peab teadma habemete ja vuntside lõikamisest.

TULETA MEELDE!

 • Naiste ja meeste näokujud.
 • Naiste ja meeste kehatüübid.
 • Juukse tekstuur ja struktuur.
Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.1 EELTEADMISED JA TARVIKUD JUUSTE LÕIKAMISEL

Pea anatoomiline jaotus

Enne lõikama asumist peab juuksur teadma, millised on inimese pea anatoomilised alad ja juuksekasvuala jaotused ning milliseid jaotusjooni juukselõikuse juures kasutada.
Inimese pea jaotatakse sektsioonideks selle anatoomilisest kujust lähtuvalt. Juuksuritel on sellisel viisil kergem mõista ja seletada, millisele jaotusele juukselõikuse käigus tähelepanu pööratakse.

 1. Külje osa
 2. Pealae esiosa
 3. Pealae osa
 4. Kukla ülemine osa (kroon)
 5. Kukla keskmine osa
 6. Kuklaluu
 7. Kukla alumine osa
 8. Kuklalohk
 9. Kõrv
 10. Lõualuu
 1. Lõuaalune
 2. Lõug
 3. Põsesarn
 4. Suu
 5. Nina
 6. Silm
 7. Kulm
 8. Otsmik
 9. Meelekoht

Juuksetüüp

Juukse olekuks ehk juuksetüübiks nimetatakse juuste erinevusi, lähtuvalt nende geneetilisest omapärast.

Kõikidel juustel, ükskõik, mis päritolu nad ei esindaks, on sama põhistruktuur.

Juuksestruktuuri määrab ära nende seisund – juus on kas keemiliselt töödeldud või töötlemata.

Juuksekarva tekstuur jaguneb:

 • jäme tekstuur
 • keskmine tekstuur
 • peenike tekstuur

Juuksetekstuur ei pruugi olla kogu pea ulatuses sarnane. Kuklajuuksed, pea krooniosa ning küljed ja esiosa, võivad oma tekstuurilt olla täiesti erinevad.

Tervetele ja tugevatele juustele võib anda igasuguse vormi, kuid mõni lõikus ei sobi kahjustatud juustele. Juuksur peab välja selgitama kliendi juuste seisundi ning sellest lähtuvalt läbi mõtlema, millist lõikusvormi saab kliendile teha.

Tarvikud juuste lõikamisel

Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.2 KUIDAS HOIDA KAMMI, KÄÄRE ja LÕIKUSNUGA !TÄIENDATUD!

Lõikuskäärid võetakse kätte nii, et kääride kruvi pea jääb kasutaja poole, nimeta sõrm läheb läbi kääride ülemise sõrmehoidja ja pöial läbi alumise pöidlahoidja ning väike sõrm toetub ülemise sõrmehoidja küljes olevale toele. Liikuvaks osaks jääb ainult kääride alumine lõiketera.

Kammimise ning jaotuste tegemise ajal võtab juuksur pöidla pöidlahoidjast välja, käärid jäävad pihku ning lõikuskamm jääb samasse kätte.

Kui alustame juukselõikusega, siis liigub kamm teise kätte ning käärid võetakse kätte uuesti eelpool kirjeldatud viisil.

Kuidas hoida lõikusnuga

Lõikusnuge on kahte tüüpi: 

 1. kokkumurtavad (liigendnoad)  
 2.  jäigad lõikusnoad

Kokkupandava liigend-lõikusnoa kasutamisel tuleb nuga avada hoides lõiketera põrandaga paralleelselt, kolm sõrme ja pöial asetatakse metallosale, kusjuures sõrmed asetuvad lõikusnoa noaselja tagaküljele ning pöial esiküljele.  Käepide lükatakse diagnoaalselt üle lõikustera, väike sõrm toetab haaret, toetudes metallosa lõpus asuvale noasabale.  Uue jaotuse tegemisel tuleb lõikusnuga sulgeda ning avatakse uuesti kui alustatakse lõikamist.  Ilma kaitseta ja avatud lõiketeraga nuga võib olla kasutamisel ohtlik.

Jäik lõikusnuga võib olla peos väga mitut erinevat moodi, levinumad kaks võimalust:

 1. võta nuga  kätte samuti nagu liigendnuga, kuid tagumisele küljele jäävad neli näppu ja pöial jääb seekord esiküljele. Sellist hoidmisviisi toetavad enim kasutatavad tehnikad.
 2. hoia nuga käes nagu pliiatsit – kasutades selleks pöialt ja kahte esimest näppu – samamoodi, kui kirjutad või joonistad pliiatsiga. Oluline on, et nuga on kindlalt peos ja tera liigub näppude vahel pintslitõmmete laadsete liigutustega ja rõngaga ots peab peos olema püsti.

Lõikusnoa otsas olevat sõrmeava lõikuse jaoks ei kasutata, see on abiks, et nuga ei segaks juuste kammimise või jaotuste tegamise ajal.

Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.3 ASENDID JUUKSEID LÕIGATES !TÄIENDATUD!

Käte ja keha asend juukseid lõigates

Keha ja käte asend on juukselõikuse puhul väga oluline. See tagab nii lõikuse korrektsuse kui ka liigutuste ergonoomilisuse ehk siis juuksur ei tee liiga oma seljale, õlgadele ja jalgadele.

Juuksuri asend juuste lõikamisel

Juuksuri keha raskus peab olema suunatud keha keskele, põlved kergelt kõverdatud. Seista tuleb lõikamise ajal nii, et silmade kõrgusel on täpselt see osa juustest, mida parajasti lõikatakse. Kui juuksur seisab kogu aeg ühes kohas, tekib oht, et ei ta ei suuda kinni pidada sirgest lõikusjoonest ja hoida ühtlast pinget juuksesalgu hoidmisel. 

Ümara lõikusvormi ehk ühtlase järgulise lõikuse puhul on oluline liikuda kaasa lõigatava salguga, mitte jääda ühele kohale seisma, sest siis võib lõikamisel tekkida hoopis kandiline või kolmnurkne vorm.

Kolmnurkse lõikusvormi ehk ette pikeneva lõikuse puhul on kõige kindlam seista lõigatava salgu taga, mitte ees, sellega vähendatakse ohtu lõigata maha liiga palju ja kaotada ära pikenev vorm.

Sõrmede asend juuste lõikamisel

 1. Sõrmede pealt: kasutatakse tihti järgulise lõikuse puhul seistes lõigatava jaotuse kõrval
 2. Sõrmede seest: kasutatakse ühepikkuse/gradueeritud juukselõikuse puhul

Kliendi pea asend juuste lõikamisel

Juuste lõikamisel on tähtis hoida kliendi pea alati õiges asendis ehk kasutada tuleb õigeid peahoiakuid erinevate lõikusviiside jaoks. Koht, mida lõigatakse, peab olema otse ees – nii tulevad puhtad lõikusjooned ega teki soovimatuid astmeid.
Ebakorrektsed lõikusjooned rikuvad soengu väljanägemise ja vormi, erineva mahu või kõverdunud joone tõttu.

Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.4 JUUSTE KASVUSUUND JA KONTUUR

Juuste loomulik kasvusuund ja pööris

Juuksur peab endale selgeks tegema, milline on kliendi juuste loomulik kasvamise ja langemise suund, kus asuvad pööris(ed) ja milline on nende eripära. Juukseid on parem uurida enne pesemis- ja hooldusprotseduuri, et võimalikud probleemid välja selgitada juba töö algstaadiumis.
Juuste loomulik kasvusuund ja pöörised pea krooniosas, kuklal või tukas annavad juustele nende loomuliku langemise suuna.
Sageli võivad juuste loomulik kasvusuund ja pöörised piirata valikuid ja võimalusi juukselõikusel teostamisel.

Juukseid lõigatakse enamjaolt niiskelt (pestud ja käterätikukuivalt). See võimaldab vältida kunstlikke vorme ja teeb pea kuju paremini nähtavaks. Niisked juuksed näitavad paremini oma kontuuri ja loomulikku langemist. Ülekuivanud juukseid on raskem käsitleda – sageli muutuvad nad lendlevaks või on staatilise elektrilaenguga.
Juukselõikusmasinaga lõigatakse kuivatatud juukseid.
Enne lõikama asumist peavad juuksed olema hoolikalt läbi harjatud – iga jaotus ja alajaotus korrektne, kammitud ja korrapäraselt kinnitatud. Täpseks ja lihtsamaks lõikamiseks tuleb jaotused teha kõige rohkem ühe sentimeetri laiused. Iga lõigatav alajaotus tuleb hoida kindlalt nimetissõrme ja keskmise sõrme vahel ja lõigata piki sõrmede joont. Iga uue alajaotuse võtmisel tuleb võtta kaasa üks pisikene osa eelmisest lõigatud alajaotusest või lõigata esimese lõigatud salgu juures (püsiv kontrollsalk) – nii on võimalik kinni pidada lõikuse juhtjoonest.

Juuksekontuur

Juuksekontuur ehk juuksekasvu piir on juuksekasvuala alguspiir.
Igal inimesel on juuksekontuur erineva joonega. Juuksekasvu piir võib olla nii otsmikul kui ka kukla alumises osas, kas kõrge või madal ning vahel ka ebakorrapärane ja pööristega.
Lühikeste lõikuste ja tukajuuste lõikamisel tuleb pöörata suurt tähelepanu sellele, milline on kliendi juuksekontuur, et vältida ebameeldivaid üllatusi juukselõikuse lõppedes (nt tühjad kohad, kus kõik juuksed ei ulatu lõikuse kontuurjooneni või pöörised, mis tõstavad kuivanud juuksed püsti).

Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.5 JUUSTE KAMMIMISE SUUNAD JUUKSEID LÕIGATES !UUS!

Juukselõikuse juures on väga oluline juuste kammimise suund

Kolm põhisuunda on: 

 1. ALLA
 2. VÄLJA
 3. ÜLES

ALLA

Juuste kammimist suunaga alla kasutatakse kõige rohkem ühepikkuste lõikuste korral. Samuti saab seda kasutada madala (minimaalse) gradueeringu korral. Juukseid alla kammides ja lõigates on võimalik võtta maha juuste pikkust ja minimaalse gradueeringu puhul anda juurde massi. 

VÄLJA

Juuste kammimise suund välja asub suundade alla ja üles vahel. Kasutatakse järguliste ja gradueeritud lõikuste lõikamisel. Juukseid välja kammides ja lõigates on võimalik järguliste lõikuste puhul anda kohevust ja massi maha võtta ning gradueeritud lõikuste puhul massi juurde anda või maha võtta (sõltuvalt gradueeringu nurga kõrgusest). 

ÜLES

Juuste kammimist üles rakendatakse järguliste lõikuste puhul – siis peab juuksesalgu tõstenurk olema 90° ja enam. Juukseid üles kammides on võimalik anda juurde pikkust ja võtta juustelt massi maha.