Peatükk
1. Klienditeenindus

1.8 KUIDAS KOGUDA KLIENTUURI?

Klientuuri kogumine on juuksuritöö üks alustalasid, sest iga töö peab selle tegijat üleval pidama ning juuksuri jaoks on tema klientuur just elatusallikas.
Edukas klientuuri kogumine sõltub mitmetest teguritest:

 • pidev valmisolek teenuse osutamisel,
 • enesereklaam sotsiaalmeedias ning sõprade ja tuttavate hulgas,
 • konkurente ei tohi kritiseerida,
 • kõigis ja kõiges peab püüdma leida midagi head – kindlasti tuleb seda teha enne oma kriitika esitamist,
 • klienti peab suhtuma positiivselt ka siis kui ta on otsustanud teenust mujalt osta,
 • kliendile tuleks teha väikeseid kingitusi (testrid, soodustused, pakkumised telefoni teel, erilised vastutulekud),
 • huvitavat juttu rääkides, ei ole soovitav kasutada inimeste nimesid jms,
 • kliendil peab laskma rääkida ja kliendi jutu vastu tuleb huvi üles näidata,
 • juuksur ei nõusta klienti elulistes küsimustes ja ei vaidle kliendiga,
 • alati peab pakkuma parimat teenust,
 • lähtuda tuleb sellest, mis sobib kliendile ja kohandada see siis parima lahendusega.

Kindlasti pole võimalik klientuuri koguda juuksuril, kes:

 • süüdistab või ähvardab klienti,
 • käsutab või õpetab klienti,
 • on kliendi suhtes ükskõikne ja üleolev,
 • annab mõista, et ei taha leida lahendusi.