Peatükk
5. Püsilokkide tegemine

5.1 JUUSTE STRUKTUUR

Valgud ehk proteiinid on looduse üheks põhiliseks ehitusmaterjaliks. Valgud koosnevad aminohapete molekulidest, mis on otsiti liitunud ja moodustavad pikki valkude ahelaid.
Ka juuksed koosnevad valkudest, nende valkude ahelad on kas korrapärase spiraalse vormiga või siis korrapäratult keerdunud vormiga.
Mõlemad valkude esinemise vormid on stabiilsed tänu mitmesugustele seesmistele sidemetele ehk sildadele molekulide vahel. Sillad ja sidemed pole üks ja seesama. Kui kujutada ette, et juukse sees on aminohapete ahelad nagu redelid, siis sillad on redeli pulgad (astmed), mille asetus ja asetuse muutmine määrab ära juukse kuju, sidemed on need redeli osad, kuhu sillad saavad kinnituda. Tegemist on selle osaga juukses, millest algab juukse tervis. 

Osa sildadest on tundlikud vee suhtes ja nõrgenevad, kui juuksed saavad märjaks, mistõttu valguspiraalid hõrenevad ja juuksed näivad kasvavat pikemaks. Kui juuksed kuivavad, siis niiskuse suhtes tundlikud sillad ühinevad taas ja tihendavad valguspiraale uuesti, lühendades sellega juuste pikkust.
Juuksekarv moodustub keratiniseerunud rakkudest, mille struktuur koosneb kolme tüüpi sildadest. Selleks, et muuta juukse olemust, tuleb mõjutada just neid sildasid.

Mitte kõik aminohapped valgu spiraalses ahelas ei ole ühed ja samad. Mõned aminohapped sisaldavad väävlit. Nendel juhtudel, kui väävlit sisaldavad aminohapped asetsevad üksteise lähedal, moodustavad nad omavahel väävel- ehk disulfiidsillad.
Juuste struktuuri püsimuutmise käigus keeratakse juuksed lokirullide ümber ja, lokivedeliku pealekandmisel rullidele, lõhutakse väävelsillad keemiliselt. Rullikeeramise käigus satuvad mõned väävlit sisaldavad aminohapped üksteisele lähemale – need moodustavadki neutraliseerimise käigus uusi keemilisi sildasid. Moodustunud uued väävelsillad annavad juustele uuenenud ja püsiva vormi.

Vesiniksildasid saab mõjutada temperatuuri ja veega. Seepärast peab soenguid tehes kuumust kasutama.
Kui juus kuivab või jahtub, taastuvad vesiniksillad uue – neile antud kujuga

Kolmandat tüüpi sildasid/sidemeid, mida kutsutakse soolasildadeks, saab mõjutada juuste pH taseme muutmisega.