Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.14.2 Gradueeritud põhivorm

Gradueeritud põhivorm on juukselõikuse osaline järku lõikamine, mis tekib juuksesalgu tõstmisel soovitud nurga all.
Osaline järgulisus võib olla lõigatud erineva tõstenurga all.
Vastavalt lõikuse tulemusele, võib osalise järgulisuse lõikamisel kasutada kas püsivat või liikuvat kontrollsalku. Püsiva kontrollsalgu kasutamisel tekib juustesse kas kasvav või kahanev gradueeritud joon ja liikuva kontrollsalgu kasutamisel tekib juustesse ühtlane gradueeritud joon.

1. Madala gradueeringuga ette pikenev põhivorm

Madala gradueeringuga ette pikenev lõikusvorm lõigatakse vastavalt kliendi soovile, järgides peakuju ja seda, kui pikaks soovitakse jätta küljejuuksed.
Madala gradueeringuga lõikusvormi on otstarbekas kombineerida massiivse ettepikeneva põhivormiga.
Madala gradueeringu puhul on juuksesalgu tõstenurk samuti madal (0-45°) ja gradueerimist alustatakse kuklas üsna kõrgelt (soovitatavalt kuklaluust ca 2cm kõrgemalt).
Madala gradueeringu ja ettepikeneva põhivormi lõikamisel kasutatakse püsivat kontrollsalku.

Lõikuse jaotamine ja teostamine:

 • tehakse jaotused otselahk ja kõrvast-kõrvani (üle pealae kõrgeima tipu),
 • NB! Selle lõikusvormi puhul tehakse kõrvast-kõrvani jaotus natuke kõrvatipust tahapoole selleks, et jätta kõrvast ettepoole rohkem juuksemassi, mis tekitab ettepikeneva gradueeritud vormi puhul efektse joone.
 • lõikamist alustatakse kuklast, tehes kuklaluust ca 2cm kõrgemale diagonaalse, A-kujulise jaotuse,
 • gradueerimisel hoiab klient oma pead püstises asendis,
 • diagonaalse jaotuse keskmisest osas (A-kuju keskelt) tehakse vertikaalne jaotusjoon ning kammitakse 45° all välja õhuke juuksesalk, mis lõigatakse soovitud pikkusesse lauge nurga all diagonaalse lõikusjoonega. Kui salk lõigata nt vertikaalse lõikusjoonega, siis on tulemuseks liiga kõrge gradueering ja lühike kuklaosa ning see on juba teistsugune lõikus. Lõigatud juuksesalk on selle lõikusvormi kontrollsalguks,
 • väiksemate alajaotuste kaupa kammitakse ja lõigatakse teised juuksesalgud kontrollsalgu juurde tõmmates nii paremal kui ka vasakul pool kontrollsalku,
 • NB! Kui kogu esimene jaotus on lõigatud, siis on kohe vajalik kontrollida, kas mõlemad pooled said lõigatud ühepikkuseks! Avastades hiljem, et üks pool on pikem – tuleb kogu lõikus uuesti lõigata,
 • edasi liigutakse kõrgemale, tehes diagonaalseid jaotusi (A-kujulisi), kammides juuksed kontrollsalgu juurde ning lõigates alajaotuste kaupa, kuni kogu pea kuklaosa on lõigatud. Kontrollsalk on endiselt jaotuse kõige keskmisem salk, ent nüüd vastavalt jaotusele natuke kõrgemal,
 • küljejuuksed võib jaotada kaheks suuremaks jaotuseks ning samuti väiksemate alajaotuste
 • kaupa kammida ja lõigata kontrollsalgu juures,
 • NB! Kui ettepikenev massiivne lõikusjoon on väga pikk, siis tuleb küljeosade gradueerimisel tähelepanu pöörata, et ei lõigata ära liiga palju juukseid, kuna massiivne joon võib siis jääda liiga õhuke,
 • kontrollimiseks, et lõikusesse üleliigseid pikemaid salke ei jääks, kammitakse kõik juuksed korraga tahapoole ning ühele- ja teisele poole kesklahku – vajadusel tasandatakse üleliigsed salgud,
 • NB! Kui lõikus on lõigatud väga terava diagonaalse jaotusega ehk väga tugevalt ettepoole pikenev, siis sellist kontrollimist tuleb teha ettevaatlikult, et ei lõigataks vastassuunas kammides ära teise poole lõikusjoont. Tasandamisel võib sellisel juhul kasutada õrnalt point-cut tehnikat,
 • juuste lõikamise ajal on kasulik mõnel korral astuda samm tagasi, et vaadata korraga kogu pead ning kontrollida lõikuse vormi ja tasakaalu.

2. Kõrge gradueeringuga põhivorm

Kõrge gradueeringuga lõikusvormi kasutatakse eelkõige meeste juukselõikuste lõikamisel, kuid samas ka naiste poisipea lõikus on lõigatud samade põhimõtete järgi.
Kõrge gradueering tähendab, et lõikamiseks valitakse kõrge juuksesalgu tõstenurk (45- 89°).
Kõrge gradueeringu lõikamisel kasutatakse tavaliselt liikuvat kontrollsalku, kuid soovi korral võib kontrollsalgu iseloomu ka kombineerida (nt kui soovitakse küljeosa kuklaosast natuke pikem jätta, siis võetakse kõrva taga olev vertikaalne juuksesalk püsivaks kontrollsalguks ning kammitakse ja lõigatakse küljeosa juuksed selle juures).

Lõikuse jaotamine ja teostamine:

 • pealaele tehakse U-kujuline jaotus (jaotuse tegemisel tuleb lähtuda peakujust – lõikuskammiga saab leida koha, kus pealae ja küljeosa kumerus on kõige järsem – sinna tulebki teha U-jaotus (vt filmiklipp)),
 • lõikust alustatakse kukla- või meelekoha piirkonnast (naiste poisipea lõikust alustatakse kuklast – meeste lõikust võib alustada ka külje pealt),
 • kuklasse tehakse horisontaalne jaotus juuksepiirist ca 3cm kõrgemale,
 • jaotuse keskele tehakse vertikaalne jaotusjoon ning kammitakse 45-89° all välja õhuke juuksesalk, mis lõigatakse soovitud pikkusesse kõrge nurga all lõikusjoonega, mis järgib inimese peakuju. Lõigatud juuksesalk on esimene selle lõikusvormi kontrollsalk – iga järgnev alajaotus lõigatakse “omal kohal” ehk ei kammita ega lõigata esimese salgu juurde, seega on iga lõigatav alajaotus kontrollsalguks järgnevale alajaotusele,
 • NB! Tekib ühtlane gradueeritud vorm,
 • väiksemate alajaotuste kaupa kammitakse ja lõigatakse teised juuksesalgud liikuva kontrollsalguga nii paremal kui ka vasakul pool,
 • samamoodi toimides liigutakse lõikusega ülespoole: tehakse jaotused, mis lõigatakse alajaotuste kaupa, liikuva kontrollsalguga, peakuju järgides,
 • meeste juukselõikuste puhul võib esimese jaotuse teha masinaga lõigates ja juukselõikuse pikenedes kasutada kääri-kammi tehnikat, et sujuvalt ühendada lõikuse erinevad jaotused (vt filmiklipp),
 • kõrgelt gradueeritud lõikuse kontuuri võib kujundada vastavalt kliendi soovile kas kääridega (tömbilt lõigates anda sirge/range joon või juuksekasvu suunas libistades anda pehme/salguline joon) või juukselõikusmasinaga (tömbilt lõigates anda sirge/range joon või kujundada lauge üleminek),
 • pealae lõikamise erinevaid meetodeid saab sobitada kõikidele kõrge gradueeringuga lõikustele (vt alapeatükki „Pealagi“),
 • juuste lõikamise ajal on kasulik mõnel korral astuda samm tagasi, et vaadata korraga kogu pead ning kontrollida lõikuse vormi ja tasakaalu.