Peatükk
7. Soengukujundus

ÜLESANNE 7.1

Milliste näotüüpidega on tegu. Millest peaks hoiduma igale näotüübile soengu tegemisel?
Joonista igale näotüübile sobiv soeng.