Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.14.2 Lõikusjoonised !UUS!

Gradueeritud lõikusvorm