Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.14.4 Ühtlane järguline põhivorm

Ühtlane järguline põhivorm lõigatakse peakuju järgides.
Kammides juuksed 90° risti peaga, on selle vormi puhul kõik juuksed lõigatud ühepikkuseks.
Ühtlast järgulist vormi on otstarbekas kombineerida eest taha pikeneva massiivse põhivormiga.

Ühtlane järgulisus tagant
Ühtlane järgulisus pealt

Lõikuse jaotamine ja teostamine:

Lõikuse jaotamine ja teostamine:

  • tehakse jaotused: U-kujuline jaotus pealael ja kõrvast-kõrvani (üle pealae kõrgeima tipu),
  • lõikamist alustatakse kõrva äärest, määratledes eelnevalt ära külje juuste soovitud pikkuse pikkuse, 
  • tehakse õhuke jaotus pea kuju järgides veidi diagonaalselt ning kammitakse 90° all välja õhuke juuksesalk, mis lõigatakse soovitud pikkusesse. Lõigatud juuksesalk on esimene selle lõikusvormi liikuv kontrollsalk – iga järgnev alajaotus lõigatakse ’omal kohal’ ehk ei kammita ega lõigata esimese salgu juurde, seega on iga lõigatav alajaotus kontrollsalguks järgnevale alajaotusele,
  • NB! Kõik lõigatavad alajaotused peavad jääma ühepikkused. Inimese peakuju annab lõikuse kujundlikule joonele vormi!
  • väiksemate alajaotuste kaupa kammitakse ja lõigatakse teised juuksesalgud liikuva kontrollsalgu põhimõtet järgides nii paremal kui ka vasakul pool kuni kuklaluuni,
  • pealae juuksed lõigatakse nö tordilõigu meetodit järgides, juuksesalke tõstes risti peakujuga. Kontrollsalguks on pealae lõikamise puhul, juba lõigatud kukla ülaosa juuksepikkus,
  • juuksekontuuri võib kujundada vastavalt kliendi soovile, kas kääridega (tömbilt lõigates anda sirge/range joon või juuksekasvu suunas libistades anda pehme/salguline joon),
  • lõikust kontrollitakse neid igas suunas 90 kraadi üles tõstes – vajadusel kasutatakse point-cut tehnikat, et kõrvaldada ebatasasused,
  • juuste lõikamise ajal on kasulik mõnel korral astuda samm tagasi, et vaadata korraga kogu pead ning kontrollida lõikuse vormi ja tasakaalu.