Peatükk
4. Juuste lõikamine

Aruteluülesanded 2 !UUS!

Vaata pilte ja leia vastus järgnevatele küsimustele:

Aruteluküsimused sobiad nii rühmatööks tunnis, iseseisvaks tööks, ettekande tegemiseks ning samuti soenguajaloo uurimustööks

  • Milliseid soengustiile need soengud esindavad – arutle, kui palju leiad neis tänapäeva trende ja kui palju on neis esindatud trende ajaloost
  • Milline on nende lõikuste kuju ja vorm
  • Millistele näokujudele need soengud sobivad ja millistele ei sobi
  • Milliseid tehnikaid on kasutatud nende soengute lõikamisel
  • Tee iga soengu kohta lõikusjoonis