Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.5 JUUSTE KAMMIMISE SUUNAD JUUKSEID LÕIGATES !UUS!

Juukselõikuse juures on väga oluline juuste kammimise suund

Kolm põhisuunda on: 

  1. ALLA
  2. VÄLJA
  3. ÜLES

ALLA

Juuste kammimist suunaga alla kasutatakse kõige rohkem ühepikkuste lõikuste korral. Samuti saab seda kasutada madala (minimaalse) gradueeringu korral. Juukseid alla kammides ja lõigates on võimalik võtta maha juuste pikkust ja minimaalse gradueeringu puhul anda juurde massi. 

VÄLJA

Juuste kammimise suund välja asub suundade alla ja üles vahel. Kasutatakse järguliste ja gradueeritud lõikuste lõikamisel. Juukseid välja kammides ja lõigates on võimalik järguliste lõikuste puhul anda kohevust ja massi maha võtta ning gradueeritud lõikuste puhul massi juurde anda või maha võtta (sõltuvalt gradueeringu nurga kõrgusest). 

ÜLES

Juuste kammimist üles rakendatakse järguliste lõikuste puhul – siis peab juuksesalgu tõstenurk olema 90° ja enam. Juukseid üles kammides on võimalik anda juurde pikkust ja võtta juustelt massi maha.