Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.12.2 Pealagi

Pealae juuksed lõigatakse tavaliselt juukselõikuse viimase etapina.
Selleks tuleb leida üles pealae kõrgeim punkt ning teha jaotused nö tordi lahtilõikamise võtet järgides.
Pealae kõrgeimasse punkti lõigatakse kontrollsalk, soovitud tulemusest lähtuvalt lõigatakse pealae juuksed kas horisontaalse lõikusjoonega või diagonaalse lõikusjoonega (külgedele pikeneva või külgedele lüheneva joonega).
Vajadusel tuleb kontrollsalk teha veidi ühe või teise külje peale – seda siis, kui lõigatakse asümmeetrilist lõikust, kus ühel pea poolel jäävad tukk ja küljejuuksed oluliselt pikemad.