Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.8 JAOTUSED JUUSTE LÕIKAMISEL

Kesklahk ehk otsejaotus

Otsejaotus ehk kesklahk on juuste jaotusjoon, mis kulgeb pealae esiosa tukajuustest kuni kuklalohuni, üle pealae kõrgeima punkti.

Sõltuvalt valitud juukselõikusvormist (kehtib tagant ette pikeneva ja gradueeritud vormi ning eest taha pikeneva ja kasvava järgulise vormi puhul) ja sellest, kas klient kannab juukselahku paremal või vasakul küljel, tehakse otsejaotus pealae esiosas sinna, kus klient seda kannab – kuklaosas tehakse otsejaotus ikka täpselt keskele.

Juukselõikust alustatakse tavaliselt kesklahust kukla piirkonnas. Esimesed kolm jaotust lõigatakse kuklal. Edasi liigutakse sentimeetriste jaotuste kaupa pealae suunas nii kaugele, kui juuksed ulatavad. Mida kitsamad ja täpsemad on jaotused, seda perfektsem on lõikamise tulemus.

Jaotus kõrvast kõrvani ehk ristijaotus

Nagu nimigi ütleb, on kõrvast kõrvani ehk ristijaotus tõmmatud ühe kõrva kõrgemast tipust teise kõrva kõrgema tipuni, üle pealae kõrgeima punkti.

Jaotus võib veidi varieeruda kuklast ette pikeneva ja gradueeritud lõikusvormi puhul – siis tõmmatakse see jaotus suunaga kõrva taha, kuna kõrvast ettepoole on soovitav jätta suurem hulk juukseid selleks, et ettepikenev vorm tuleks lõikuses paremini esile ja oleks efektsem.

Lõikuse jaotusjoon

Juukseid lõikama hakates, jaotatakse juuksed juukselõikuse jaotusjoonte abil, mis võivad olla horisontaalsed, vertikaalsed, diagonaalsed või ringjad (pivotal).

Jaotuse jagunemine alajaotusteks

Gradueeritud, kasvava järgulise ja ühtlase järgulise lõikusvormi jaotused jagatakse omakorda väiksemateks lõikusjaotusteks ehk alajaotusteks selleks, et saavutada lõikusjoontes maksimaalset täpsust.
Täpseks ja lihtsamaks lõikamiseks tuleb alajaotused võtta kõige rohkem ühe sentimeetri laiused. Iga lõigatav alajaotus tuleb hoida kindlalt nimetissõrme ja keskmise sõrme vahel ja lõigata piki sõrmede joont. Iga uue alajaotuse võtmisel tuleb võtta kaasa üks pisikene osa eelmisest lõigatud alajaotusest (püsiv või liikuv kontrollsalk) – nii on võimalik kinni pidada lõikuse juhtjoonest.

Jaotusjooned ühtlase ühepikkuse juukselõikuse puhul

Jaotusjoon on alati paralleelne lõikusjoonega st, et ühtlase ühepikkuse joone puhul on see horisontaalne (vt joonis). Ühtlase ühepikkuse lõikuse lõikusjoon saab olla ka ette pikenev või taha pikenev. Sellisel juhul muutub jaotusjoon diagonaalseks (vt joonis).

Jaotusjooned gradueeritud juukselõikuse puhul

Gradueeringu puhul on jaotusjooned nii horisontaalsed kui diagonaalsed (vt joonis).

Jaotusjooned järgulise juukselõikuse puhul

Järgulise juukselõikuse puhul on jaotusjooned horisontaalsed, vertikaalsed või diagonaalsed (convex, concave) (vt joonis).