Peatükk
5. Püsilokkide tegemine

HARJUTUS 5.3

Ühtlase lokkimistulemuse saavutamiseks on tarvis tähelepanu pöörata mitmetele olulistele . Välja tuleb selgitada juuste  ja . Lokkimistulemus sõltub suures osas juuste rullidele keeramise  ja rullide õigest .
Lokkimispreparaadi valik tuleb teha  ja  põhjal.
Lokkimise juures on tähtis, et rullidele keeratud juuksed saaksid  ühtlaselt .
Lokkimise käigus lisasoojuse kasutamise korral tuleb  lühendada, sest  kiirendab  reaktsioonide kulgu.
Selleks, et vältida katkestusi töös, tuleb kõik  vajalikud ained ja  eelnevalt valmis panna.
Enne struktuuri püsimuutmist pestakse juuksed kergelt  šampooniga.
Rullimisprotseduuri juures on tähtis õige laius,  hulk,  pinge ja juuste  jaotamine rullide vahel.
tuleb rullidele kanda  liigutustega ja igat rulli vähemalt  niisutada.
Kui jääb juustesse  ettenähtud aja, siis saavad juuksed  liigselt mõjutatud ning tagajärjeks on  lokkimistulemus – juustel puudub vajalik . Loki  astet tuleb toimeaja jooksul pidevalt kontrollida.
Juukse  sõltub .
tuleb valida juuste , lokivedelikust, soovitud  ja  lähtuvalt.
näitab senise toimeaja jooksul saavutatud vetruvuse astet. Sellelt rullilt keeratakse  kuni  keerdu maha ja hoitakse rulli pea ligidal.
Toimeaja lõppedes algab fikseerimisprotseduur koos  hoolika väljaloputamisega. Loputamise järel tuleb üleliigne  juustest salvrätikutega välja tupsutada ning seejärel kanda rullidele  ehk .
Olenevalt preparaadist, on olemas erinevad viisid:  ja  vahuga.
toimub tavaliselt  etapis. Mõjuaja lõppedes loputatakse  hoolikalt juustest välja.
lõpus tuleb ümbervormitud juuksed viia tagasi nende  seisundisse. Vajalik on juuste täiendav  See tagab lokkide , stabiliseerib ja tugevdab juuste  ning viib teda tagasi esialgsesse .

0 /