Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.16.4 Kääri-kammi tehnika

Kääri-kammi tehnikat kasutatakse põhiliselt pehmete ja sujuvate üleminekute lõikamiseks. Lõigata võib nii horisontaalsete, diagonaalsete kui vertikaalsete juuksejaotustega. Seda tehnikat võib kasutada ka bakenbardide kujundamisel. Kammi rolliks on siinjuures juuste tõstmine ja kääride suunamine.
Lõikamist alustades peavad juuksed olema niisked. Esmalt eraldatakse pealae osa juuksed ja hakatakse lõikama külgi. Lõigates on parem seista kliendi külje peal, sest nii saab parima ülevaate kogu lõikusest. Kamm võetakse mittedomineerivasse kätte ja käärid domineerivasse. Näiteks, paremakäelised võtavad kammi vasakusse kätte ja käärid paremasse.

Kammi abil tõstetakse juuksed valitud tõstenurga all vastavalt soovitud juuksepikkusele. Kääride  tera on paralleelne kammiga ja liigub ainult lõiketera ehk alumine kääride tera on liikumatu ja paralleelselt kammiga, lõiketööd teeb kääride ülemine tera.

Esimene lõigatud jaotus jääb kontrollpikkuseks kogu lõikusele ehk järgmine jaotus lõigatakse selle järgi.

Vältimaks horisontaalsete astmete tekkimist ehk nn trepi lõikamist, tuleb lõigata kiirelt ja kindlalt – kõhklemine toob kaasa ebatasasused. Lõigates tuleb käärid täielikult avada. Kääre ei suleta täielikult, vaid lõikamine toimub kääride keskosas, see tagab puhta lõikuse.

Kääri-kammi tehnika lõikamiseks on parim valik pikad käärid (7-7,5)