Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.14.3 Kasvav järguline põhivorm

Kasvava järgulise põhivormi puhul on juukselõikus pikenev suunaga allapoole.
Juuksed on kõige pikemad kuklas ja kõige lühemad pealael.
Kasvavat järgulist vormi on otstarbekas kombineerida eest taha pikeneva massiivse põhivormiga.

Lõikuse jaotamine ja teostamine:

  • tehakse jaotused otselahk ja kõrvast-kõrvani (üle pealae kõrgeima tipu),
  • selleks, et mitte lõigata massiivset lõikuskontuuri kuklas liiga õhukeseks, on mõistlik eraldada jaotus kukla alumise osa juustest kuni kuklaluuni ning kinnitada see klambriga (vt filmiklippi),
  • lõikust alustatakse kukla keskmisest ja kõrgemast osast, tehes õhukese vertikaalse jaotuse kesklahu piirkonda,
  • jaotatud juuksesalk tõstetakse üles ja lõigatakse kas horisontaalse või diagonaalse lõikusjoonega (vt alapeatükki „Pealagi“), arvestades, et salgu alumine pikkus on kontroll-pikkuseks (vt fimiklippi). Lõigatud juuksesalk on selle lõikuse kontrollsalk (vastavalt valikule kas püsiv või liikuv kontrollsalk),
  • järgnevad alajaotused lõigatakse kas püsiva- või liikuva kontrollsalgu abil nö tordilõigu jaotustega,
  • NB! Kui kogu jaotus on lõigatud, siis on kohe vajalik kontrollida, kas mõlemad pooled said lõigatud ühepikkuseks! Avastades hiljem, et üks pool on pikem – tuleb kogu lõikus uuesti lõigata,
  • nüüd võib kukla alumise osa juustest klambri ära võtta ja kontrollida juukseid salkudena üles tõstes, kas lõigatud sektori alumine äär on sama pikk, kui lõikamata sektori ülemine äär (vt filmiklippi),
  • juba lõigatud tagumise osa kõrvast-kõrvani jaotuse piirilt eraldatakse õhuke vertikaalne salk, mis jääb juuste küljeosade lõikamise püsivaks kontrollsalguks (juuksed kammitakse ja lõigatakse selle kontrollsalgu juures selleks, et mitte lõigata küljeosa massiivset juuksekontuuri liiga õhukeseks),
  • lõikust kontrollitakse neid igas suunas kammides ja üles tõstes – vajadusel kasutatakse point-cut tehnikat, et kõrvaldada ebatasasused,
  • juuste lõikamise ajal on kasulik mõnel korral astuda samm tagasi, et vaadata korraga kogu pead ning kontrollida lõikuse vormi ja tasakaalu.