Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.14.4 Lõikusjoonised !UUS!

Ühtlane järguline lõikusvorm