Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.9 KONTROLLSALK

Kontrollsalk juukselõikusel on sobivasse pikkusesse lõigatud juuksesalk, mida kasutatakse järgnevate juuksesalkute täpseks lõikamiseks.
Kontrollsalk võib olla, sõltuvalt juukselõikuse iseloomust, kas püsiv kontrollsalk või liikuv kontrollsalk.

Püsiv kontrollsalk
Liikuv kontrollsalk