Peatükk
1. Klienditeenindus

1.5 KUI KÕIK EI SUJU NII NAGU PEAKS?

Arusaamatused

Mõnikord võib juhtuda, et klienti on valesti mõistetud või ei ole teenus õnnestunud täpselt nii, nagu peab või on mõni muu arusaamatus hakanud segama kliendi ja juuksuri vahelist suhtlust.
Kuidas sellist olukorda lahendada?
Arusaamatuste korral on kõige mittesobivam käitumine see, kui juuksur hakkab ennast kaitsma ja õigustama. Juuksuri eesmärgiks peab olema kliendiga heade suhete säilitamine, mitte talle nö koha kätte näitamine. Klient on see, kes tagab juuksurile töötasu olemasolu.
Ebameeldivas olukorras võib käituda järgmiselt:

  • Vabandada kliendi ees, et selline olukord tekkis. See ei ole alistumine ega alla andmine – niimoodi väljendab juuksur mõistmist, et on olemas viga või probleem, mis on hakanud segama normaalset kliendisuhtlust.
    Mul on väga kahju. Ma vabandan, et selline olukord sai üldse tekkida.“
  • Juuksur peab olema nö avatud olekuga – ta ei tohi anda kehakeelega märku, et on võitlusvalmis. Kinnist olekut sümboliseerivad ristatud käed, jalg üle põlve istumine ja kliendist eemale hoidmine. Kliendil palutakse istuda ja juuksur istub ka ise, et olla kliendiga samal tasapinnal, nagu ka kliendikonsultatsiooni ajal. Niimoodi suudetakse üksteist paremini mõista ja istudes on ka raskem voli anda agressiivsetele emotsioonidele, kui seistes.
  • Kliendi mure tuleb ära kuulata ja talle märku anda, et teda mõistetakse.
    Te saite niimoodi aru…, Teile tundus see liiga tume“.
  • Välja tuleb pakkuda omapoolne lahendus olukorrale. Arusaamatusi on võimalik kõige kiiremini lahendada nii, et pakutakse välja lahendus. Kui juuksur ei oska sobivat lahendust või klienti rahuldavat lahendust pakkuda, siis võib kliendilt küsida, kuidas ta sooviks, et tekkinud ebameeldiv olukord lahendataks.
  • Pakkuda võiks midagi lisaks, sest alati saab teha veel midagi, mis aitaks viga parandada, nt pakkuda oma abi, anda täiendavat infot, uurida järele, soovitada, pakkuda alternatiive jne.
  • Oluline on tänada klienti, et ta juhtis tähelepanu kitsaskohale ning andis juuksurile võimaluse edaspidi sarnaseid olukordi vältida.