Peatükk
5. Püsilokkide tegemine

5.5 TEGEVUSED JUUSTE KEEMILISEL LOKKIMISEL

Põhjalik ettevalmistus, enne lokkimise alustamist, võimaldab teha sujuvat ja otstarbekat tööd. Selleks, et vältida katkestusi töös, tuleb kõik lokkimiseks vajalikud ained ja töövahendid eelnevalt valmis panna.

Pea pesemine

Rullide keeramine

Rullimisprotseduuri juures on tähtis:

 • jaotuste ja alajaotuste õige laius,
 • juuste hulk,
 • rullide pinge,
 • juuste ühtlane jaotamine rullide vahel.

Täpsete töövõtete, õigete ainete ja vahendite kasutamise korral saavutatakse parim lokkimise tulemus!

Lokivedeliku pealekandmine

Lokivedelik tuleb rullidele kanda ühtlaselt, süstemaatiliste liigutustega (nt alt ülespoole) ja igat rulli vähemalt kaks korda niisutada, et saavutada korralikku läbiniisutamist.

Salvrätiku abil imetakse kohe ära juhuslikult lokirullist välja valgunud liigne vedelik, et ära hoida selle sattumine peanahale.

Lokivedeliku toimeaeg

Lokivedeliku toimeaeg sõltub enamjaolt tootjapoolsetest soovitustest, kuid tavapärane on, et juuste vormi ümberkujunemine tugevneb aja kulgedes, kuni saavutab optimaalse vetruvuse.
Kui lokivedelik jääb juustesse üle ettenähtud aja, siis saavad juuksed keemiliselt liigselt mõjutatud ning tagajärjeks on ebakvaliteetne lokkimistulemus – juustel puudub vajalik vetruvus.
Loki vetruvuse astet tuleb toimeaja jooksul pidevalt kontrollida!

Juukse struktuuri püsimuutmise protsess sõltub temperatuurist. Soojuse lisamisel lokivedeliku mõju kiireneb ja toimeaeg lüheneb.
Toimeaeg tuleb valida juuste seisundist, lokivedelikust, soovitud lokkimistulemusest ja temperatuurist lähtuvalt.
Rullidele keeratud juustele toimeaja valimiseks on erinevaid võimalusi:

 • toatemperatuuril katmata,
 • toatemperatuuril kaetult,
 • soojusega lisamisega (klimasoon) ja kaetult,
 • soojusega lisamisega (klimasoon) ja katmata.

Juuksur otsustab, milline variant ja toimeaeg valida.

Proovirull

Proovirull näitab toimeaja jooksul saavutatud juuksesalgu vetruvuse astet.
Proovirullilt keeratakse kaks kuni kolm keerdu maha ja hoitakse rulli pea ligidal – niiviisi toimides on võimalik näha, kas senine toimeaeg on olnud piisav või tuleb seda pikendada.
Kontrollida tuleb mitut rulli erinevatest kohtadest – pealaelt, külgedelt ja kuklalt.

Loputamine ja neutraliseerimine

Toimeaja lõppedes algab loputamise ja neutraliseerimise-, fikseerimise-, ehk kinnitamise protseduur.
Lokivedelik tuleb võimalikult hoolikalt juustest sooja veega välja loputada (olenevalt juuste pikkusest, 5-10 minutit). Loputamise järel vajutatakse üleliigne niiskus juustest salvrätikutega välja ning seejärel kantakse rullidele fiksaator ehk kinnitaja.

Olenevalt neutralisaatorist, on olemas erinevad fikseerimisviisid:

 • kiirfikseerimine,
 • fikseerimine vahuga.

Kehtivad järgmised põhimõtted:

 • erinevate lokivedelike korral tuleb kasutada neile ettenähtud fikseerimisvahendit,
 • fiksaator tuleb ette valmistada ja kasutada vastavalt selle kasutusjuhendile.

Hoolikas töö neutraliseerimise käigus on lokkide püsivuse kindlustamiseks olulise tähtsusega!

Fikseerimine toimub tavaliselt kahes etapis: esialgu kantakse kinnitaja rullitud juustele ja hoitakse vastavalt tootja poolt soovitatud ajale. Seejärel keeratakse rullid lahti (lõdvalt, mitte sikutades) ning kantakse kinnitaja juuste keskosale ja otstele.
Toimeaja lõppedes loputatakse kinnitaja hoolikalt juustest välja.

Järeltöötlus

Lokkimisprotseduuri lõpetab juuste järeltöötlus.
Struktuuri püsimuutmise lõpus tuleb ümbervormitud juuksed viia tagasi nende algsesse seisundisse, sest struktuuri püsimuutmise tulemusena võib juustes esineda soovimatuid muutusi/kõrvalekaldeid:

 • vähenenud vetruvus,
 • puudulik läige,
 • juuste helestumine,
 • halb kammitavus,
 • puudulik elastsus.

Selliste kõrvalnähtude põhjustajateks on juustes vallandunud keemilised reaktsioonid. Juuksed ja peanahk uuendavad iseennast üsna ulatuslikult, kuid see protsess on aeglane ning juuksed on väliste mõjude suhtes väga tundlikud.
Nimetatud asjaolude tõttu on vajalik juuste täiendav järeltöötlus, mis tagab lokkide püsimise, stabiliseerib ja tugevdab juuste keratiini ning viib need tagasi esialgsesse seisundisse.
Järeltöötluse tulemusena:

 • keratiini tugevnemine kiireneb,
 • juuste vetruvuse aste tugevneb,
 • eemaldatakse tioglükolaadi ja vesinikperoksiidi jäägid,
 • varjutatakse ebameeldiv lõhn,
 • rahustatakse peanahka.

Keratiin silub juuste välispinda ja nii on võimalik juukseid paremini kammida ning kergem soengut teha.

Lõppviimistlus

Struktuuri püsimuutmise lõppfaasis seatakse juuksed sobivasse soengusse.
Heaks lõpetuseks on juuksuri nõuanded juuste igapäevaseks hooldamiseks.

Erinevad lokikeeramise tehnikad

Erinevad rullide keeramise tehnikad annavad lokkimisel põnevaid tulemusi.