Peatükk
6. Juuste värvimine

HARJUTUS 6.4

Värvid, mis asuvad ringi vastaskülgedel, on .
Värviringis on kolm põhivärvi ehk . Need on  ja .
Põhivärvide omavahelisel segamisel saadakse .
Kui segada omavahel kaks sekundaarvärvi või primaarvärv ja sekundaarvärv, siis saadakse .

0 /