Peatükk
5. Püsilokkide tegemine

ÜLESANNE 5.1

Kasutades õpitud teadmisi peatükist „Juuksuri loomingulise töö alused“ kirjelda, milliseid jooni on kasutatud erinevate lokikeeramistehnikate jaotuste tegemisel?