Tiitelleht

JUUKSURITÖÖ ALUSÕPPE ÕPIKESKKOND

KOOSTAJA: KERTTI VIRU
AUTORID:
Kaja SeppelKertti ViruGerly SeppingRane Viks
Eneli RannikRenaldo Paabel


Digiõpiku autoriõigused kuuluvad selle autoritele ehk koostajatele. info@juuksuriteuhendus.ee

Õpik on valminud ESF meetme „Kaasaegse ja uuendusliku
õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Õppevara toetab õppekava “Juuksur”(180 ekap, tase 4) põhiõpingute moodulite ja oskutse barber õpiväljundite saavutamist.