Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.13 KUIDAS JOONISTADA JUUKSELÕIKUSSKEEMI EHK LÕIKUSJOONIST !UUS!

Lõikusskeemiks nimetatakse skeemi, mis sisaldab lõikuse jaotusjooni ja juuksesalgu tõstenurka, mille järgi juukselõikust teostatakse ning juukselõikuse kujundlikku joont.

Lõikusskeemi ehk lõikusjoonise  eesmärk on anda edasi info, kuidas juukselõikus on tehtud. Juuksurile annab joonis rohkem infot kui pilt lõikusest. Juukselõikuse skeem ehk joonis annab juuksurile võimaluse oma töövõtteid planeerida ning samuti on see võimalus suhelda omavahel erineva emakeelega juuksuritel.

Peale jaotusjoonte, juuksesalgu tõstenurga, lõikusjoone, tuleb seal näidata ka lõikuse kujudlikku joont ehk vormi mille juuksed moodustavad 90 kraadi all risti peakujuga. Joonisele võib lisada ka kontrollsalgu liikumise suuna (püsiv- või liikuv kontrollsalk)