Peatükk
7. Soengukujundus

7.7 KONSULTATSIOON ENNE SOENGU TEGEMIST

Enne soengu tegemise alustamist, tuleb välja selgitada, millist soengut klient soovib. Tihti ei tea klient täpselt seda ka ise või ta lihtsalt ei oska seda selgitada.
Kui klient ei oska täpselt öelda, millist soengut ta soovib, siis tasuks temalt küsida, millist seongut ta kindlasti ei soovi. Soengusoovi väljaselgitamisel on abi ka piltide ja fotode näitamisest, sest kliendi rahulolu seisukohast on oluline välja selgitada, mis talle meeldib ja mis mitte ehk, milles ta end hästi tunneb ja milles mitte.
Klient ootab tavaliselt ka juuksuri soovitusi soengu valimisel. Juuksur peab soengusoovi väljaselgitamisel ja omapoolsete soovituste tegemisel, lähtuma järgmistest punktidest:

 • millisele sündmusele klient läheb,
 • kaua peab soeng vastu pidama ja kas tuleb arvestada ka eriliste ilmaoludega või mõne muu ebamugavusega,
 • milline on kliendile omane stiil (riietus, väljanägemine) ning milline on kliendi karakter ja üldine olemus,
 • õhtusoengu puhul on vajalik teada ka kliendi riietust,
 • kas klient kannab prille või erilisi eheteid,
 • kliendi vanus,
 • kliendi figuur  ja näokuju, kuhu tuleb rõhku juurde anda ja kust maha võtta.

Kui soengustiil on kindlaks määratud, siis tuleb tähelepanu pöörata järgmistele punktidele:

 • kui pikad on juuksed,
 • milline on juuste struktuur – kui terved või kahjustatud on juuksed,
 • kas juustes on loomulikku või keemilist lokki – see võib vajada sirgendamist või erilist lähenemist,
 • milline on juukselõikuse vorm,
 • milline on juuste värv ja kuidas seda soengus esile tuua,
 • kus asuvad pöörised,
 • kus asub juuksekasvupiir,
 • milline on kliendi näokuju ja kehatüüp,

Märgata tuleb kõiki kliendi erisusi (suured kõrvad, eemale hoidvad kõrvad, kõrge laup, pikk kael, suur nina jne).