Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.14.1 Ühepikkune ehk massiivne lõikusvorm

Massivne põhivorm lõikuses võib olla:

 • ümber pea ühepikkune,
 • kuklast ette pikenev,
 • eest taha pikenev
 • või kõigist kolmest vormist kombineeritud vorm.

1. Ühepikkune massiivne põhivorm

Ühepikkuse massiivse põhivormi puhul on kõik juuksed ümber pea lõigatud ühepikkuseks, järgides juuste loomulikku kasvusuunda.

Kõik juuksed kammitakse alla ja lõigatakse ühel joonel kogu pea ulatuses. Juuksesalke ei tõsteta, vaid lõigatakse juuste loomuliku langemise suunas.  Lõikusjoon võib olla sirge – kogu pea ulatuses ühepikkune, kuklast ette pikenev või eest taha pikenev.

Korrektse ühepikkuse joone saavutamiseks tuleb juuksed kammida vastu (pea)nahka ning järgida juuste loomulikku kasvumustrit ehk seda, kuidas need loomulikult langevad. Oluline on jälgida kliendi pea asendit erinevate sektorite lõikamisel (kuklajuuksed, küljejuuksed) ja juuksuri enda asendit juuste lõikamisel (kandilise joone lõikamisel liikuda paralleelselt joonega, kolmnurke joone lõikamisel jääda ühele kohale paigale ja ümara joone lõikamisel liikuda joone lõikamise suunaga kaasa) (vt 4.14.1)Pidage meeles, et kõigil juuksetüüpidel (välja arvatud kõige peenemad õhukesed juuksed), mis on kammitud ilma pingeta, tekib lõikamisel teatud määral loomulik gradueering

Lõikuse jaotamine ja teostamine:

 • tehakse jaotused otselahk ja kõrvast-kõrvani (üle pealae kõrgeima tipu),
 • lõikamist alustatakse kuklast, tehes sinna õhukese horisontaalse jaotuse,
 • kliendi pea on kallutatud ettepoole,
 • juuksed lõigatakse soovitud pikkusesse horisontaalse lõikusjoonega,
 • esimesed 3 salku kammitakse ja lõigatakse vastu nahka. Järgmised salgud lõigatakse sõrmede vahel hoides – sõrmed on endiselt surutud vastu nahka. Lõikamise suund on: seest-välja ja väljast-sisse,
 • NB! Jaotusjoon on paralleelne lõikusjoonega,
 • 1cm horisontaalsete jaotustega ülespoole liikudes, lõigatakse kogu pea tagumine osa,
 • küljejuuksed lõigatakse samuti 1cm horisontaalsete jaotuste kaupa kuni kesklahuni ühel ja teisel pool pead,
 • küljejuuste lõikamisel võib kliendi pea kallutada natuke vastasküljele, siis ei jää õlg lõikamisel ette. Kui aga lõigatakse õlast allapoole ulatuvaid juukseid, siis võib paluda kliendil oma pea pöörata paremale või vasakule ja lõigata küljeosa juuksed selja peal,
 • NB! Üle kõrvaosa ulatuvaid juukseid ei tohi sõrmede vahel pingule tõmmata, sest juuste kuivades jäävad nad lühemad – kõrva kohalt võib lõigata juukseid ilma sõrmede vahel hoidmata ja hiljem lõikusjoonega tasandada, kontrollimiseks, et lõikusesse üleliigseid pikemaid salke ei jääks, kammitakse kõik juuksed korraga tahapoole ning ühele- ja teisele poole kesklahku – vajadusel tasandatakse üleliigsed salgud, juuste lõikamise ajal on kasulik mõnel korral astuda samm tagasi, et vaadata korraga kogu pead ning kontrollida lõikuse vormi ja tasakaalu.

2. Kuklast ette pikenev massiivne põhivorm

Kuklast ette pikeneva massiivse põhivormi puhul on kõik juuksed lõigatud diagonaalselt ette pikenedes, järgides juuste loomulikku kasvusuunda. Kuna lõikusvorm on massiivne, siis gradueering puudub.

Lõikuse jaotamine ja teostamine:

 • tehakse jaotused otselahk ja kõrvast-kõrvani (üle pealae kõrgeima tipu),
 • NB! Selle lõikusvormi puhul tehakse kõrvast-kõrvani jaotus natuke kõrvatipust tahapoole selleks, et jätta kõrvast ettepoole rohkem juuksemassi, mis tekitab ettepikeneva vormi puhul efektse joone.
 • lõikamist alustatakse kuklast, tehes sinna õhukese diagonaalse, A-kujulise jaotuse,
 • kliendi pea on kallutatud ettepoole,
 • juuksed lõigatakse soovitud pikkusesse diagonaalse lõikusjoonega.
 • esimesed 3 salku kammitakse ja lõigatakse vastu nahka. Järgmised salgud lõigatakse sõrmede vahel hoides – sõrmed on endiselt surutud vastu nahka. Lõikamise suund on: seest-välja ja väljast-sisse,
 • NB! Jaotusjoon on paralleelne lõikusjoonega,
 • 1cm horisontaalsete jaotustega ülespoole liikudes, lõigatakse kogu pea tagumine osa,
 • küljejuuksed lõigatakse samuti 1cm diagonaalsete jaotuste kaupa kuni kesklahuni ühel ja teisel pool pead,
 • küljejuuste lõikamisel võib kliendi pea kallutada natuke vastasküljele, siis ei jää õlg lõikamisel ette. Kui aga lõigatakse õlast allapoole ulatuvaid juukseid, siis võib paluda kliendil oma pea pöörata paremale või vasakule ja lõigata küljeosa juuksed selja peal,
 • NB! Üle kõrvaosa ulatuvaid juukseid ei tohi sõrmede vahel pingule tõmmata, sest juuste kuivades jäävad nad lühemad – kõrva kohalt võib lõigata juukseid ilma sõrmede vahel hoidmata ja hiljem lõikusjoonega tasandada,
 • kontrollimiseks, et lõikusesse üleliigseid pikemaid salke ei jääks, kammitakse kõik juuksed korraga tahapoole ning ühele- ja teisele poole kesklahku – vajadusel tasandatakse üleliigsed salgud,
 • NB! Kui lõikus on lõigatud väga terava diagonaalse jaotusega ehk väga tugevalt ettepoole pikenev, siis sellist kontrollimist tuleb teha ettevaatlikult, et ei lõigataks vastassuunas kammides ära teise poole lõikusjoont. Tasandamisel võib sellisel juhul kasutada õrnalt point-cut tehnikat,
 • juuste lõikamise ajal on kasulik mõnel korral astuda samm tagasi, et vaadata korraga kogu pead ning kontrollida lõikuse vormi ja tasakaalu.

3. Eest taha pikenev massiivne põhivorm

Eest taha pikeneva massiivse põhivormi puhul on juuksed lõigatud eest/näo äärest lühemad ja diagonaalselt kuklasse pikenevad, järgides juuste loomulikku kasvusuunda. Kuna lõikusvorm on massiivne, siis on kõik juuksed ühepikkused (gradueering ja kasvav järgulisus puudub).

Lõikuse jaotamine ja teostamine:

 • tehakse jaotused otselahk ja kõrvast-kõrvani (üle pealae kõrgeima tipu),
 • lõikamist alustatakse kuklast, tehes sinna õhukese diagonaalse, V-kujulise jaotuse,
 • kliendi pea on kallutatud ettepoole,
 • juuksed lõigatakse soovitud pikkusesse diagonaalse lõikusjoonega, esimesed 3 salku kammitakse ja lõigatakse vastu nahka (pikema juukse puhul lõigatakse selja peal). Lõikamise suund on: seest-välja ja väljast-sisse. Järgmised salgud lõigatakse sõrmede vahel hoides – sõrmed on endiselt surutud vastu nahka,
 • NB! Jaotusjoon on paralleelne lõikusjoonega,
 • 1cm horisontaalsete jaotustega ülespoole liikudes, lõigatakse kogu pea tagumine osa,
 • küljejuuksed lõigatakse samuti 1cm horisontaalsete jaotuste kaupa kuni kesklahuni ühel ja teisel pool pead,
 • küljejuuste lõikamisel võib kliendi pea kallutada natuke vastasküljele, siis ei jää õlg lõikamisel ette. Kui aga lõigatakse õlast allapoole ulatuvaid juukseid, siis võib paluda kliendil oma pea pöörata paremale või vasakule ja lõigata küljeosa juuksed selja peal,
 • NB! Üle kõrvaosa ulatuvaid juukseid ei tohi sõrmede vahel pingule tõmmata, sest juuste kuivades jäävad nad lühemad – kõrva kohalt võib lõigata juukseid ilma sõrmede vahel hoidmata ja hiljem lõikusjoonega tasandada,
 • kontrollimiseks, et lõikusesse üleliigseid pikemaid salke ei jääks, kammitakse kõik juuksed korraga tahapoole ning ühele- ja teisele poole kesklahku – vajadusel tasandatakse üleliigsed salgud,
 • NB! Kui lõikus on lõigatud väga terava diagonaalse jaotusega ehk väga tugevalt tahapoole pikenev, siis sellist kontrollimist tuleb teha ettevaatlikult, et ei lõigataks vastassuunas kammides ära teise poole lõikusjoont. Tasandamisel võib sellisel juhul kasutada õrnalt point-cut tehnikat,
 • juuste lõikamise ajal on kasulik mõnel korral astuda samm tagasi, et vaadata korraga kogu pead ning kontrollida lõikuse vormi ja tasakaalu.