Peatükk
2. Juuste ja peanaha hooldamine

Molekulid ja peptiidid juuksehoolduses

Molekul on vähemalt kahest aatomi osast koosnev aineosake.

Peptiid on aminohapete järjestus, millel puudub selgelt defineeritud 3D struktuur (lühemad kui 100 aminohapet).

Pikka aega domineerisid juuksehoolduses tooted nagu šampoon, palsam ja mask. Lisaks oli võimalik kasutada nn süvahooldusmakse. Parima tulemuse tagas/tagab kasutamisjuhisest, eriti mõjuaegadest, kinni pidamine.

Revolutsiooniks juuksehoolduseks osutus nn bonderite tulek turule. Pioneer selles vallas oli Olaplex, kelle loojad ei kuulunud ühegi suure korporatsiooni alla vaid tegemist oli start up firmaga. Revolutsioon seisnes selles, et hooldustootega oli võimalik minna sügavamale juukse sisse. Nüüd on võimalik mõjutada otseselt seda osa juukses, mis vastutab katkemise/murdumise eest.

Bonderite tulek lõpetas ka väitluse, kas eesti keeles tuleb öelda juuksesillad või juuksesidemed. Täna on mõlemad nimetused õiged, sest nad kirjeldavad erinevaid asju.

Kui kujutada ette, et juukse sees on aminohapete ahelad nagu redelid, siis sillad on redeli pulgad (astmed), mille asetus ja asetuse muutmine määrab ära juukse kuju, sidemed on need redeli osad, kuhu sillad saavad kinnituda. Tegemist on selle osaga juukses, millest algab juukse tervis.