Peatükk
3. Loomingulise töö alused

SISSEJUHATUS

Juuksur on loov isik, kelle töö on luua uusi trende juuste lõikamise ja värvimise ning soengute kujundamise kaudu.
Loominguline juuksur näeb originaalseid, huvitavaid, mõnikord ka tavapäratuid seoseid ja saab sellest inspiratsiooni. Uute ideede aluseks on tihti pealtnäha seosetud asjad – seega, mida enam seoseid me luua oskame, seda rohkem tekib meil uusi ideid.
Loomingulises protsessis aitavad inimest tema meeleelundid, millega vastu võtta teavet meid ümbritsevast maailmast. Juuksur kasutab oma loomingulises töös tõenäoliselt kõige enam nägemismeelt. Loomine algab kujutlemisega ja lõppeb teostamisega. Võib öelda, et pool loomingust on idee ehk kujutlus ja teine pool selle teoks tegemine.
Loomingulises töös ei ole piire, kuid on mõned abistavad reeglid ja kokkulepped. Õpikeskkonna peatükis „Juuksuri loomingulise töö alused“ õpid vaatlema meid ümbritsevat uue nurga alt, seostama seda juuksekunstiga ning kasutama saadud teadmisi järgmiste peatükkide läbimisel ja uute ideede teostamisel.