Peatükk
5. Püsilokkide tegemine

HARJUTUS 5.2

Happeliste ja aluseliste lahuste kontsentratsiooni väljendavat suurust nimetatakse -ks. Kõrgemas kontsentratsioonis OH¯ ioone sisaldavad  lahused, H+ ioone aga  lahused. Lahus on , kui H+ ja OH- ioonide kontsentratsioon on võrdne – pH väärtus on siis .
Hapete puhul ulatuvad pH väärtused pH , aluste puhul aga pH . Kõrge kontsentratsiooniga happed pH ja kõrge kontsentratsiooniga alused pH  kutsuvad juustes esile tugevaid ja  kahjustusi.
Tugevalt  lokivedelikud omavad pH väärtust 9,2 ja 9,6 vahel ja on sobivad ainult jämedate ja lokkimise suhtes resistentsete juuste puhul. Vedeliku aluselisus on tingitud tema  sisaldusest, mis kergesti aurustub. Ammoniaak kutsub esile juuste , kuid põhjustab ka lokivedeliku iseloomuliku lõhna.
Mõõdukalt  lokivedelikud omavad pH väärtust 7,4 ja 8,5 vahel.  kontsentratsioon neis vedelikes on väiksem, mistõttu on nõrgemad ka nende keemiline agressiivsus ja  esile kutsuv toime.
lokivedelikud ei sisalda  ja ei põhjusta juuste keemilist t ja sobivad seega paremini  juuste korral.
Poorsete juuste  kiht on vähem tihedalt pakitud ning sisaldab oma väliskihis mikroskoopilisi  ehk .
Poorsed juuksed vajavad vähem  või ei vaja seda üldse, selleks, et lokivedelik saaks tungida juukse sisse.
lisamine lokivedelikule põhjustab tema toime , kuid ei mõjuta eriti  -d. lokivedelik jääb ikka .
Aluselised lokivedelikud sisaldavad alati , et kutsuda esile , mis võimaldab lokivedeliku teistel komponentidel tungida juuksesse.
Kõik lokivedelikud sisaldavad  ainet, mis on võimeline purustama valguahelate . Kui need sillad on lõhutud, siis võib toimuda juuste .
Aluselistes lokivedelikes on taandavaks aineks . Happeliste lokivedelike taandavad ained ei sisalda , nende taandav aine moodustub siis, kui lokivedeliku kaks komponenti segatakse  enne kasutamist. Taandava aine nimi happelistes lokivedelikes on . Õlid, rasvad ja vahad on lokivedelikes kasutatavad  ning aitavad kaitsta juukseid ja vähendavad keemiliste ainete kahjustavat toimet.
ehk märgavad ained emulgeerivad õli ja vett ning vähendavad ka vee , mis hõlbustab lahuse juuste sisse imbumist.
lisatakse lokivedelikele üksnes lokivedeliku, mitte aga juuste , mis aitavad vältida erinevate vedelike äravahetamist.
Peamine lokivedeliku komponent on .
Lokivedeliku mõjul toimub juukse . Liiga  toimeajaga ei jõua keemilised protsessid lõpuni areneda – liiga  toimeajaga areneb keemiline protsess liiga kaugele ja lokk lõtvub.
Valguahela  sildade/sidemete lõhkumise tagajärjel muutub juuste struktuur lõdvaks. Juuste keeramine lokirullide ümber tekitab juustes potentsiaalselt uue , mis muutub püsivaks vaid siis, kui seda  uued .
nimetatakse uute väävelsildade fikseerimist juukses. Neutraliseerimine on oma olemuselt  protsess.
Neutraliseerijad on mõõdukalt  pH väärtusega. Oksüdatiivse protsessi käigus  jäägid neutraliseeritakse ja juuste  väheneb.
Neutraliseerijate koostises on oksüdeeriv aine  ehk . H2O2-st eraldub lagunemisel , mis tekitab juustes uusi  ja seob  aine jäägid – taandaja .
Neutraliseerijad sisaldavad tavaliselt veel  aineid,  aineid ja vesinikperoksiidi .
Vahetult peale lokkimist vajab  teatud määral aega, et juuste struktuur taastaks endiselt stabiilse seisundi.
sisaldab valgusarnaseid aineid, mis tungivad juustesse ja täidavad juuste struktuuri püsimuutmise käigus tekkinud .

0 /