Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.3 ASENDID JUUKSEID LÕIGATES !TÄIENDATUD!

Käte ja keha asend juukseid lõigates

Keha ja käte asend on juukselõikuse puhul väga oluline. See tagab nii lõikuse korrektsuse kui ka liigutuste ergonoomilisuse ehk siis juuksur ei tee liiga oma seljale, õlgadele ja jalgadele.

Juuksuri asend juuste lõikamisel

Juuksuri keha raskus peab olema suunatud keha keskele, põlved kergelt kõverdatud. Seista tuleb lõikamise ajal nii, et silmade kõrgusel on täpselt see osa juustest, mida parajasti lõikatakse. Kui juuksur seisab kogu aeg ühes kohas, tekib oht, et ei ta ei suuda kinni pidada sirgest lõikusjoonest ja hoida ühtlast pinget juuksesalgu hoidmisel. 

Ümara lõikusvormi ehk ühtlase järgulise lõikuse puhul on oluline liikuda kaasa lõigatava salguga, mitte jääda ühele kohale seisma, sest siis võib lõikamisel tekkida hoopis kandiline või kolmnurkne vorm.

Kolmnurkse lõikusvormi ehk ette pikeneva lõikuse puhul on kõige kindlam seista lõigatava salgu taga, mitte ees, sellega vähendatakse ohtu lõigata maha liiga palju ja kaotada ära pikenev vorm.

Sõrmede asend juuste lõikamisel

  1. Sõrmede pealt: kasutatakse tihti järgulise lõikuse puhul seistes lõigatava jaotuse kõrval
  2. Sõrmede seest: kasutatakse ühepikkuse/gradueeritud juukselõikuse puhul

Kliendi pea asend juuste lõikamisel

Juuste lõikamisel on tähtis hoida kliendi pea alati õiges asendis ehk kasutada tuleb õigeid peahoiakuid erinevate lõikusviiside jaoks. Koht, mida lõigatakse, peab olema otse ees – nii tulevad puhtad lõikusjooned ega teki soovimatuid astmeid.
Ebakorrektsed lõikusjooned rikuvad soengu väljanägemise ja vormi, erineva mahu või kõverdunud joone tõttu.