Peatükk
6. Juuste värvimine

6.13 JUUSTE TUMEDUSASTME MÄÄRAMINE

Enne värvimise alustamist on oluline teha kindlaks kliendi naturaalne juuksetoon. Selleks on mugav kasutada nn värvide näidiseid ehk värvitootja poolt tehtud värvitutte.
Naturaalset juuksetooni on kõige parem määrata järgmiste võtetega:

  • Tõsta üles salk juuste krooniosast ja lasta valgusel langeda sellele
  • Leida värviringist sobiv naturaalset (0) tooni värvitutt, mis sarnaneb juuksejuure/tüve naturaalse tooniga
  • Liigutada sobivat värvitutti piki juukse salku edasi
  • Määrata (loomulik) toon ja tumedusaste

Juukseid värvima asudes on oluline kaardistada juustes olevad värvitumedused ja värvitoonid ning seda kogu juuksepikkuses.

Näide:

Juustes võib värv olla jaotunud järgmiselt: