Tumedusaste

Loe õpikust:6.13 Juuste tumedusastme määramine

Mõõtühik, mida kasutatakse värvi heleduse või tumeduse tuvastamiseks

Level

The unit of measurement used to identify the lightness or darkness of a colour

Уровень

Eдиница измерения, используемая для обозначения степени «белизны или темноты» волос. Иногда называется также, коэффициентом или глубиной