m

M

Maht

Loe õpikust:4. Juuste lõikamine Pikkus, kuhu juuksed lõigatakse, et tekitada paksust ehk mahtu Weight Length where the length of hair builds up to create weight Вес Длина, при которой длина волос увеличивается для создания веса

Mahu muutmine

Loe õpikust:4. Juuste lõikamine Pikkuste muutmine juukselõikuse kuju loomise eesmärgil Weight distribution Where length is built up or reduced to create the shape Распределение веса Где длина увеличивается или уменьшается для создания формы

Makrofibrill

Loe õpikust:2.5 Juuksekarva tüve struktuur Asub korteksis. Mikrofibrillid on koondunud kimpudesse, mis moodustavad makrofibrilli Macrofibril Macrofibrils are the main structural component of the hair cortex, and are a composite material in which trichokeratin intermediate filaments (IFs) are arranged as organised…

Massiivne lõikusvorm

Loe õpikust:4.14.1 Ühepikkune ehk massiivne lõikusvorm Kõik juuksed lõigatakse ümber pea ühepikkuseks, järgides juuste loomulikku kasvusuunda Solid form Shorter exterior lengths progress to longer interior lengths. Ideal for creating “bob” and one-length hair sculptures Массивная форма Структура массивной формы состоит из прогрессии…

Medulla

Loe õpikust:2.5 Juuksekarva tüve struktuur Juuksekarva keskel olev torujas õõs Medulla A tubular cavity in the center of a hair shaft Mозговой слой Трубчатая полость в центре стержня волоса

Melaniin

Loe õpikust:2.6 Juuksepigment Juustes olev naturaalne pigment Melanin Natural pigment in hair Mеланин Натуральный пигмент в волосах