Mahu muutmine

Loe õpikust:4. Juuste lõikamine

Pikkuste muutmine juukselõikuse kuju loomise eesmärgil

Weight distribution

Where length is built up or reduced to create the shape

Распределение веса

Где длина увеличивается или уменьшается для создания формы