Peatükk
3. Loomingulise töö alused

3.2 JOON

Kui tühjal pinnal on kaks punkti, siis ühendab inimene alateadlikud need jooneks.

Kolmes punktis näeb enamus inimesi tavaliselt kolmnurka ja neljas ruutu.

Joon võib olla lühike või pikk, pidev või katkendlik, sirge või kõver.
Joon mõjub kas staatilise või dünaamilisena.
Joonte tihedus annab pindadele heleduse ja tiheduse. Punktidest ja joontest võib moodustada lugematul arvul erinevaid kompositsioone.
Joonte paigutus, nende pikkus, jämedus ja suund vallandavad vaatajas erinevaid emotsioone.


Vertikaalsed jooned

Vertikaalseid jooni vaadates on neis teatud määral pinget ja ka veidi liikumist.

Soovitud mulje või emotsiooni tekkimiseks valitakse joontele sobiv laius ja kaugus teineteisest.


Diagonaalsed jooned

Diagonaalsed jooned on aktiivsed ja dünaamilised.
Fotodel on liikumatud objektid, kuid nad loovad siiski mulje liikumisest.
Diagonaalsed jooned on kompositsioonis kõige suurema mõjuga.

Diagonaalsete joonte puhul on oluline nende kaldenurk.
Juuksur kasutab oma töös kõige enam 0-90 kraadi all tõmmatud diagonaalseid jooni.

Mida suurem on diagonaalse joone tõusunurk, seda energilisem ja liikuvam mulje luuakse.
Fotol oleval trepil on palju massiivseid horisontaalseid jooni, mis peaks jätma mulje paigalseisust ja vaikelust, kuid selles hoolimata hakkab silma kerge diagonaalne käsipuu.
Trepp on kindlalt paigal, kuid vaadates tekib ikkagi tunne liikumisest ja seda tänu domineerivale diagonaalsele käsipuule.


Alakaar ja ülakaar

Kaarjate joontega saab lisada vaataja silma jaoks sügavust ja kõrgust.
Kaarjad jooned väljendavad samuti liikumist, kuid neid kasutades on võimalik saavutada pehmemaid kompositsioone.
Kaarjate joonte abil saab luua mulje õhulisusest ja kergusest.


Kontuurjoon

Jooned mis asetsevad kujundite servadel on kontuurjooned.
Kontuurjooned võivad olla selgelt välja joonistatud või kujutletavad.

Juuksur kasutab oma töös palju erinevaid jaotusjooni, mis on olulise tähtsusega, kuna nende abil on võimalik teostada erinevaid juukselõikusi, värvitöötlusi ning kujundada soenguid.
Vastavalt sellele, milliste joonte abil tehakse jaotused, saadakse ka tulemus. Seetõttu on alati oluline läbi mõelda, kas soovitud tulemus saavutatakse horisontaalsete, vertikaalsete, diagonaalsete või kaarjate joonte abil.
Vastavalt sellele, kuhu on soov suunata vaataja tähelepanu, paigutatakse keskpunktiks ehk fookuseks soengukaunistus, lisatakse värviline salk või muudetakse juuste pikkust.
Lisaks sellele, et juustesse saab tõmmata erinevaid jaotusjooni, on iga juuksekarv iseseisev joon.

Kasutades ära teadmisi joonte mõjust vaatajale, on võimalik juustest luua erinevaid emotsioone tekitavaid kompositsioone.


Pind

Erinevaid jooni ühendades on võimalik luua erinevaid kujusid, millel on pikkus ja laius.
Juuksur kasutab sageli abivahendina erinevaid jooniseid ja pilte, mille abil kliendi soovi välja selgitada ja oma tööd teostada. Oluline on osata pildil nähtavat väikesemõõdulist kuju kujutleda reaalses suuruses.