Peatükk
5. Püsilokkide tegemine

HARJUTUS 5.1

Looduse üheks põhiliseks ehitusmaterjaliks on  ehk , mis koosnevad otsiti liitunud  molekulidest ja moodustavad pikki  ahelaid.
Juuksed koosnevad valkude , mis on kas vormiga või siis  vormiga.
Mõlemad  esinemise vormid on stabiilsed tänu mitmesugustele seesmistele  molekulide vahel.
Osad  on tundlikud  suhtes ja , kui juuksed saavad  ja näivad kasvavat pikemaks.
Juuksekarv moodustub  rakkudest, mille struktuur koosneb  tüüpi . Selleks, et muuta juukse olemust, tuleb mõjutada just neid sildasid.
Mõned valgu spiraalses ahelas esinevad aminohapped sisaldavad . Üksteisele lähedal asuvad  sisaldavad aminohapped moodustavad omavahel  ehk .
Juuksed keeratakse lokirullide ümber ja struktuuri püsimuutmise käigus  need püsivad  keemiliselt.
Rullikeeramise käigus satuvad mõned  sisaldavad aminohapped üksteisele lähemale ning moodustavad käigus uusi väävel sildasid/sidemeid. Need uued  annavadki nüüd juustele uue ja püsiva vormi. Pole olemas kahte ühesugust juuksekarva ning isegi piki sama karva varieerub tema  ja .

0 /