Peatükk
4. Juuste lõikamine

4.10 LÕIKUSJOON

Lõikusjoon on juukselõikusel lõigatav joon, mis on alati paralleelne juukselõikuse jaotusjoonega.
Kuna jaotusjooned on alati kas horisontaalsed, vertikaalsed või diagonaalsed, siis nendega paralleelsed lõikusjooned on ka vastavalt alati horisontaalsedvertikaalsed ja diagonaalsed.