Liikuv kontrollsalk

Loe õpikust:4.9 Kontrollsalk

Kontrollsalk, mis muudab asukohta. Kõige rohkem kasutatakse gradueerimise ja järku lõikamise korral.

Traveling guideline

Also known as a movable guideline; moves as the
haircut progresses; used when creating layers or graduated cuts

Движущийся kонтрольная прядь

Перемещается по ходу стрижки; используется при создании многослойных или градуированных разрезов

Liikuv kontrollsalk