Tõstmine

Loe õpikust:4.12 Lõikusstiil, lõikustehnikad

, 45°, 90° või sõrmede pealt

Kirjeldab, kuidas juukseid peast eemale liigutatakse

Elevation

, 45°, 90° or 1 fingers depth

Describes the level at which the hair is lifted away from the head

Высота

, 45°, 90° на пальцах

Описывает уровень, на котором волосы приподняты над головой.