Kääri-kammi tehnika

Loe õpikust:4.16.4 Kääri-kammi tehnika

Kääri-kammi tehnikat kasutatakse põhiliselt pehmete ja sujuvate üleminekute lõikamiseks. Lõigata võib nii horisontaalsete, diagonaalsete kui vertikaalsete juuksejaotustega. Seda tehnikat võib kasutada ka bakenbardide kujundamisel. Kammi rolliks on siinjuures juuste tõstmine ja kääride suunamine.

Scissor-over-Comb

Also known as shear-over-comb; a barbering technique used
by cosmetologists; hold the hair in place with the comb and use the tips of the shears to remove the length

Ножницы над расческой

Также известен как сдвиг по гребенке; техника стрижки, используемая косметологами; удерживайте волосы расческой и используйте кончики ножницы для удаления длины