Alajaotus

Loe õpikust: 4.8 Jaotused juuste lõikamisel

Väiksem lõikusjaotus gradueeritud, kasvava järgulise ja ühtlase järgulise lõikusvormi juures. Alajaotusi kasutatakse lõikuse juures selleks, et saavutada lõikusjoontes maksimaalset täpsust. Alajaotusi kasutatakse ka keemilise loki- ja soengurullide keeramisel

Subsections

Smaller cutting distribution with graduated, increasing layers and layers cutting form. Subsections are used at the cut to achieve maximum precision in the cut lines. Subsections are also used when twisting chemical curlers and hair rollers

Подразделы

Меньшее распределение резки с градуированной, увеличивающейся формой резки слоев и слоев. Разрезы используются в разрезе для достижения максимальной точности линий разреза. Подпроборы также используются при накручивании химических бигуди и бигуди