Ühtlane järguline põhivorm

Loe õpikust: 4.14.4 Ühtlane järguline põhivorm

Lõigatakse peakuju järgides. Kammides juuksed 90° risti peaga, on selle vormi puhul kõik juuksed lõigatud ühepikkuseks. 

Basic layering

Pull sections out at 90 from the head shape. All hair cut to the same length

Базовое наслоение

Bытяните секции под углом 90° к форме головы. Все волосы подстрижены до одинаковой длины