pH

Loe õpikust:2.7 Juuste keemiline koostis

Happelisuse ja aluselisuse (leeliselisuse) mõõtühik

pH

A unit of measure for acidity and alkalinity (alkalinity)

pH

Единица измерения кислотности и щелочности (щелочность)