Pea kõige laiem osa

Loe õpikust:4.1 Eelteadmised ja tarvikud juuste lõikamisel

Algab oimukohast ja lõpeb krooni alumises osas; määratletakse asetades kammi tasapinnaliselt pea küljele

Parietal ridge

The widest area of the head; starts at the temples and ends at the bottom of the crown; also referred to as the crest area; found by placing the comb flat on the side of the head

Теменный гребень

Cамая широкая область головы; начинается у висков и заканчивается на нижняя часть короны; также называется областью гребня; можно найти, положив расческу на бок головы