Pöördjaotus – pivoting

Loe õpikust:4.8 Jaotused juuste lõikamisel

Jaotus, mis lähtub keskpunktist ning liigub ringi kujulisel

Pivoting 

Rotating from a central point

Поворот

Вращение из центральной точки