Puhastaja (tugevam kui shampoon)

Loe õpikust:2.14 Juuste pesemine ja hooldus

Pisut tugevam kui igapäevased šampoonid ja on mõeldud aja jooksul kogunenud toodete, kareda vee või kloorijääkide eemaldamiseks. Seda tüüpi šampoonidel on tavaliselt kõrgem pH tase ja seetõttu ei tohiks neid regulaarselt kasutada, kuna need võivad juukseid ja peanahka kuivatada. Kasutatakse iga 2-4 šampooniga pesu järel või nädal enne keemilist töötlust.
Vajab alati järelhooldust palsamiga

Clarifier

A clarifying shampoo is slightly stronger than everyday shampoos and is designed to remove products, hard water or chlorine residue that has built up over time. These types of shampoos usually have a higher pH level and therefore should not be used regularly as they may dry out the hair and scalp. Use every 2-4 shampoos or the week before chemical treatment.
Always finish with a conditioner

Осветлитель

Осветляющий шампунь немного сильнее, чем повседневные шампуни, и предназначен для удаления продуктов, жесткой воды или остатков хлора, которые накопились со временем. Эти типы шампуней обычно имеют более высокий уровень pH, поэтому их не следует использовать регулярно, так как они могут высушить волосы и кожу головы. Используйте каждые 2-4 мытья головы или за неделю до химической обработки.
Всегда наносите кондиционер