Peptiidi sild

Loe õpikust:2.7 Juuste keemiline koostis

Juustes olev sild/side, mida on võimalik lõhkuda keemiliste protsessidega

Peptide bond

A bridge/bond in the hair that can be broken by chemical processes

Пептидная связь

Мост/связь в волосах, которые могут быть разрушены химическими процессами