Pooleldi alusel

Loe õpikust:7.10 Rullisoengud ja nende kujundamine  7.11.1 Rullharja suund

Sarnane alapingega rullide keeramisel.

Rull asetseb pooleldi alusel ja pooleldi aluse taga. Juukse salk on tõstetud 90 kraadise nurga all

Half Base

Medium volume; roller sits halfway on base and halfway behind base; hold strand up 90 degrees from head and roll hair down

Половина базы

средний объем; каток находится наполовину на основании и наполовину позади основания; поднимите прядь под углом 90 градусов от головы и закрутите волосы вниз