Protsent ja volüüm

Loe õpikust:6.6 Aktivaator ehk vesinikperoksiid

Mõõdab vesinikperoksiidi kontsentratsiooni ja tugevust

Percentage and volume

Measures the concentration and strength of hydrogen peroxide

Процент и объем

Измеряет концентрацию и силу перекиси водорода