Punktlõikus

Loe õpikust:4.12 Lõikusstiil, lõikustehnikad

Punktlõikuse korral lõigatakse juukseid kääriotstega juuksekarvale vastassuunas.

Point cut

Performed on the ends of the hair using the tips or points of the shears; may be done on wet or dry hair; the more diagonal the angle of the scissors, the more is taken away and the chunkier the effect

Точечная стрижка

Bыполняется на кончиках волос с помощью кончики или точки ножниц; можно делать на влажные или сухие волосы; чем диагональнее угол ножниц, тем больше берется прочь и более короткий эффект