Polüpeptiidi ahel

Loe õpikust:2.7 Juuste keemiline koostis

Pikemaid peptiide nimetatakse polüpeptiidideks. Peptiidid on molekulid, mis koosnevad ridamisi peptiidsidemetega üksteise külge aheldatud aminohapetest

A polypeptide chain

Longer peptides are called polypeptides. Peptides are molecules that consist of amino acids chained to each other by peptide bonds

Полипептидная цепь

Более длинные пептиды называются полипептидами. Пептиды – это молекулы, состоящие из аминокислот, связанных друг с другом пептидными связями